وارثان هنرورسانه

150,000 تومان

اساتید :

1-حجت الاسلام حسین سلیمانی
مسئول موسسه رسانه ای عقیق
موضوع:نقش آفرینی طلبگی در عرصه هنر و رسانه

2-دکتر حسین شهرستانی
 مدیرگروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
موضوع: هنر و رسانه در دنیای مدرن و سنت اسلامی

3-اقای سید حسام الدین حسینی
مسئول میز هنر و رسانه (مرکز راهبری ورثه الانبیاء)
موضوع: ارائه نقشه هوایی از عرصه هنر و رسانه در جمهوری اسلامی

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

فهرست