وارثان ساختارهای سیاسی

100,000 تومان

اساتید:

دکتر مصطفی غفاری
دکترای رشته جامعه شناسی سیاسی
عضو هییت علمی دانشکده معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
پژوهشگر موسسه انقلاب اسلامی
نویسنده کتاب از نیمه خرداد
گرداونده کتاب قتنه تغلب
با موضوعات :
اشنایی با مفاهیم و اصطلاحات کلیدی این عرصه و ساختار فعلی کشور و تاریخچه و چگونگی شکل گیری ان
اشنایی با نهاد های سیاسی کشور و پالش ها و مسائل کشور در زمینه ساختار ها و نظام سیاسی
اشنایی با ساختارها و نظامات سیاسی سایر کشورها و ارزیابی انها

حجت الاسلام کاظمی
دکترای رشته علوم سیاسی  دانشگا امام صادق
مدرس دورس اندیشه سیاسی و جریان های سیاسی
با موضوع : مدل نقش افرینی طلاب در این عرصه

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

فهرست