وارثان تعلیم و تربیت

150,000 تومان

اساتید:
حجت الاسلام احمد رضا اعلایی
مسئول گروه تعلیم و تربیت مرکز نخصصی حوزه علمیه مشکات
مدیر و موسس ادبستان حمزه دوران
باموضوعات :
رصد کلان سازمان ها و مراکز عهده دار تعلیم و تربیت
ترسیم نقش و اهمیت حیطه ی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی
چالش های کلان و اثرگذار موجود درمراکز و ارائه ی راه حل مشکلات

حجت الاسلام علی تقی زاده
مدیر مرکز راهبری برهان
طلبه سطح 4 حوزه
با موضوع :نسبت علم و عمل در حیطه ی تعلیم و تربیت

محمد اذین
دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
مدیر دبستان فرهیختگان سراج
باموضوع :ارائه ی برخی از طرح های عملیاتی تولید شده در عرصه ی تعلیم و تربیت و نقد بعضی از ان ها

فهرست