تقویم

30 فروردین الی 10 اردیبهشت ماه1400

ثبت نام و مشخص نمودن موضوعات

۳۱ خرداد الی ۴ تیر ۱۴۰۰

ارزیابی اولیه

۳۰ مرداد الی ۳ شهریور ۱۴۰۰

ارزیابی دوم

۲۵ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ارسال مقالات

کلیپ معرفی جشنواره

لطفا صبر نمایید...

استادیاران جشنواره

حامیان جشنواره

 • null

  حوزه علمیه مشکات

  علی ابن موسی الرضا(ع)

 • null

  مرکز رشد بسیج طلاب مشکات

 • null

  بنیاد نهضت

فهرست